Print
Category: Homepage
Hits: 23642

Demografie

Circle frame.svg

Componența etnică a comunei Frăsinet

     Români (84.55%)

     Romi (9.91%)

     Necunoscută (5.52%)

     Altă etnie (0.0%)

Circle frame.svg

Componența confesională a comunei Frăsinet

     Ortodocși (94.14%)

     Necunoscută (5.52%)

     Altă religie (0.32%)

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Frăsinet se ridică la 1.845 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.048 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (84,55%), cu o minoritate de romi (9,92%). Pentru 5,53% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(94,15%). Pentru 5,53% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și era formată din satele Frăsinet și Noua Văcărească, cu 916 locuitori ce trăiau în 216 case și 22 de bordeie. În comună existau două biserici, o școală mixtă, o moară cu aburi și una de apă. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Tăriceni, formată din satele Curătești, Luptători, Odaia Vlădichii și Tăriceni, cu 1351 de locuitori. Comuna Tăriceni avea trei biserici (la Curătești, Odaia Vlădichii și Tăriceni) și două școli mixte.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Sărulești a aceluiași județ, comuna Frăsinet având 1147 de locuitori în satele Frăsinet, Ciorușelu, Noua Văcărească și în cătunul Mavrodinoaia. Comuna Tăriceni, în aceeași compoziție plus satul Sultana, avea 2256 de locuitori.

În 1950, cele două comune au trecut în componența raionului Oltenița din regiunea București. În 1968, ele au revenit la județul Ilfov, reînființat, comuna Tăriceni fiind desființată și inclusă în comuna Frăsinet, care a căpătat forma actuală. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Monumente istorice

Singurul obiectiv din comuna Frăsinet inclus în lista monumentelor istorice din județul Călărași ca monument de interes local este biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” aflată la marginea de est a satului Tăriceni, aproape de lacul Mostiștea. Clasificată ca monument de arhitectură, ea datează din anii 1828–1830.